Helgens program

TORSDAG Händelse Plats
17.00-19.00 Uthämtning av startkuvert Sportringen Birsta
FREDAG Händelse Plats
16:00 Sekretariatet öppnar
(efteranmälan/hämta starkuvert)
Toppen av Nolbybacken
17:15 Busstransport till Arena Nolbybacken Sundsvalls järnvägsstation
17.45-19.30 Barnpassning öppen Toppen av Nolbybacken
17.45-19.30 Servering öppen Toppen av Nolbybacken
18:30 Start Nolby Sky Race 1.8 km Hemmanet
18:45 Start Nolby Sky Race 1.0 km Hemmanet
19.15 Prisutdelning Toppen av Nolbybacken
19.30-20.00 Busstransport till Sundsvall Botten av Nolbybacken
LÖRDAG Händelse Plats
09.00 Sekretariatet öppnar
(efteranmälan/hämta starkuvert)
Arena Lörudden
09.15 Busstransport till Arena Lörudden Sundsvalls Järnvägsstation
10.00-10.15 Busstransport till Arena Lörudden (inväntar ev sent tåg) Sundsvalls Järnvägsstation
10.45-15.00 Barnpassningen öppen Arena Lörudden
11.00 Start Sundsvall Trail 2.5 km Arena Lörudden
11.30 Start Sundsvall Trail 5 km Arena Lörudden
11.30 Busstransport till Norvikssand och start 21 km Arena Lörudden
12.15 Start Sundsvall Trail 21 km Norrvikssand
12.15 Start Sundsvall Trail 10 km Arena Lörudden
12.00-15.30 Lunch Restaurang Lörudden Arena Lörudden
12.30 Prisutdelning 2.5 km och 5 km Arena Lörudden
14.15 Prisutdelning 10 km och 21 km Arena Lörudden
14.45 Busstransport till Sundsvall Arena Lörudden
15.30-16.00 Busstransport till Sundsvall Arena Lörudden
SÖNDAG Händelse Plats
09.00 Upplevelselöpning 20-30 km Hemlig lokalisation
10.00 Upplevelselöpning 10-15 km Hemlig lokalisation
11.00 Upplevelselöpning 5-8 km Hemlig lokalisation
12.00-13.00 Avslutande Lunch Sundsvalls OK's klubbstuga

Partners